หลักสูตรฝึกอบรมภาษาภาคฤดูร้อนปี 2020 สำหรับนักเรียนต่างชาติและผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

หลักสูตรฝึกอบรมภาษาภาคฤดูร้อนปี 2020 สำหรับนักเรียนต่างชาติและผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

หลักสูตรฝึกอบรมภาษาภาคฤดูร้อนปี 2020 สำหรับนักเรียนต่างชาติและผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

รูปถ่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

大成報:金大辦華語文進修課程 強化新住民×境外生「金門力」

Match生活網:金門大學辦華語文進修課程 強化新住民×境外生「金門力」

番新聞:金大辦華語文進修課程 強化新住民×境外生「金門力」