Trung tâm Hoa Ngữ Đại học Quốc gia Kim Môn

Bảo hiểm sức khỏe quốc tế

Bảo hiểm sức khỏe quốc tế

1、Điều kiện nhận bảo hiểm: Sinh viên quốc tế có ARC và đã ở lại Đài Loan trong sáu tháng nên đăng ký Bảo hiểm Y tế Quốc gia. (※Cư trú trong 6 tháng: sau khi đến Đài Loan và ở lại liên tục trong 6 tháng, hoặc đã ra khỏi Đài Loan một lần và dưới 30 ngày, thời gian cư trú được tính bằng thời gian cư trú thực tế trừ số ngày đi sẽ được tính là 6 tháng.)

2、Phí bảo hiểm y tế: 749 Đài tệ mỗi tháng. ※ Để biết mức phí chính xác xin vui lòng tham khảo trên trang web.

3、Để đăng ký bảo hiểm y tế, vui lòng điền vào mẫu đơn kèm theo một bức ảnh màu 2 inch, một bản sao của ARC (phía trước và sau) và hộ chiếu, trình Văn phòng Quản trị Bảo hiểm Y tế Quốc gia, Bộ Y tế và Phúc lợi.

4、Để biết thêm chi tiết và quy định, vui lòng liên hệ với Văn phòng Cục Quản lý Bảo hiểm Y tế Quốc gia, Bộ Y tế và Phúc lợi.

https://www.nhi.gov.tw/

Đường dây nóng tư vấn bảo hiểm y tế: 0800-030-598, (02) 2191-2006


Thời gian dịch vụ: Thứ Hai đến Thứ Sáu 8: 30-12: 30 vào buổi sáng, 1:30 – 5:30 vào buổi chiều.