Lịch sử hoạt động

Lịch sử hoạt động

Vở kịch của sinh viên quốc tế trong trang phục cổ trang

Hình ảnh Thông tin thêm 金門日報:金大國際生歷史短片拍攝教學 戲說華語 大成報:金大舉辦歷史穿越劇票選 花木蘭、東施效顰掄元 勁報:金大辦歷史穿越劇票選 花木蘭、東施效顰掄元 聯合新聞網:金大辦穿越劇票選花木蘭、東施出線 學習華語變有趣

Các hoạt động mùa thu và mùa đông năm 2020: Lớp học nâng cao tiếng Trung cho người mới nhập cư và sinh viên quốc tế

Hình ảnh BaThông tin thêm 聯合新聞網:金大辦新住民與外籍生華語課 結業式大秀學習成果 中時:金大開辦華語課程 新住民與境外生秀學習成果 金門日報:金大華語課程結業 外籍生與新住民秀成果 勁報:金大辦華語課程結業式 新住民與境外生大秀學習成果 今日新聞Now News:超溫馨!大學為新住民及外籍生開設華語課 結業式秀成果引關注 match生活網:金大辦華語課程結業式 新住民與境外生大秀學習成果

Lịch sử hoạt động: Diễn văn về văn hóa kinh kịch Trung Quốc

Hình ảnh Thông tin thêm 番生活:金大舉辦國劇文化講座 外籍生賞析多彩國劇臉譜 Match生活網:金門大學國劇文化講座 外籍生賞析多彩國劇臉譜 大成報:金大舉辦國劇文化講座 外籍生賞析多彩國劇臉譜 金門日報:金大國劇文化講座 認識京劇臉譜