Trung tâm Hoa Ngữ Đại học Quốc gia Kim Môn

Đường dây nóng hỗ trợ cho người nước ngoài tại Đài Loan

Đường dây nóng hỗ trợ cho người nước ngoài tại Đài Loan

Cuộc gọi khẩn cấp

Trạm cảnh sát Kinmen                                        (08) 232 5341

Cảnh sát                                                                  110

Xe cứu thương / Lính cứu hỏa                                      119

Cuộc gọi khẩn cấp bằng điện thoại di động                    112

Dịch vụ công dân swr dụng tiếng Trung, Nhật, tiếng Anh     1999

Cuộc gọi khẩn cấp cho người nước ngoài                               (+886) 0800-024-111

※ Người nước ngoài có thể quay số 110 hoặc 119. Nếu họ không thể giao tiếp với nhau, họ có thể gọi số khẩn cấp cho người nước ngoài để được hỗ trợ

Viễn thông và dịch vụ di động

Dịch vụ di động

  • Chunghwa Telecom:0800-080-090

https://www.cht.com.tw/home/consumer

  • Taiwan Mobile:0809-000-852

https://www.taiwanmobile.com/index.html

  • Far EasTone:0800-058-885

https://www.fetnet.net/content/cbu/tw/index.html

  • T-Star:0800-661-234

https://www.tstartel.com/CWS

  • Gt:0809-050-982

https://www.aptg.com.tw/my/

Cuộc gọi quốc tế

  • Từ Đài Loan gọi đi nước ngoài

Mã quốc tế Đài Loan: 002 + Mã quốc gia + Mã vùng Xóa 0 + Số điện thoại

(ví dụ: Gọi đến New York → 002-62-212-35456789)

  • Gọi đến Đài Loan từ nước ngoài

Mã quốc tế + mã quốc gia Đài Loan 886 + Mã vùng Xóa 0 + số điện thoại

(ví dụ: Gọi đến New York → 001-886-212-35456789)

  • Số điện thoại của dịch vụ quốc tế 0800-080- 100
  • Số dịch vụ điện thoại

※Thông tin và sửa chữa điện thoại:123

※Hỗ trợ thư mục tiếng Anh:106

※Hỗ trợ dịch vụ điện thoại quốc tế:100