Trung tâm Hoa Ngữ Đại học Quốc gia Kim Môn

Liên hệ chúng tôi

Liên hệ chúng tôi


Ngày làm việc:Thứ Hai đến Thứ Sáu

                   9:00~12:00

                 14:00~17:30

                 Tháng bảy, Tháng tám : Thứ Hai đến Thứ Năm

Tel:082-313-503

E-mail:clc@email.nqu.edu.tw / clc.nqu@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/clc.nqu

Địa chỉ : No. 1, Daxue Road, Jinning Township, Kinmen County, 892

(Trung tâm Hoa ngữ Đại học quốc gia Kim Môn – National Quemoy University Chinese Language Center)