Trung tâm Hoa Ngữ Đại học Quốc gia Kim Môn

Thị thực

Thị thực

Áp dụng cho Visa lưu trú 60 hoặc 90 ngày để đến Đài Loan với giấy phép nhập học của chúng tôi
Nếu bạn đã nhập cảnh với thị thực lưu trú dài hơn 60 ngày và chưa được đóng dấu ‘Không gia hạn’, bạn phải chuẩn bị nó trong vòng 15 ngày trước khi hết thời hạn: Giấy phép nhập học cho học kỳ tiếp theo, Báo cáo vắng mặt sau đó đến Cục di trú để gia hạn lần thứ hai.
If you have entered the country with a stay visa longer than 60 days and have not been stamped with “No Extension”, you must prepare it within 15 days before the expiration of the deadline: Admission Permit for the next semesterAbsence records Go to the immigration office for the second extension
Nếu bạn đang học được bốn tháng liên tiếp (và trả trước học phí cho học kỳ tiếp theo), trước tiên bạn có thể nộp đơn xin giấy phép cư trú tại Bộ Ngoại giao ít nhất 10 ngày làm việc trước khi hết hạn Visa, sau đó đi đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh để xin giấy phép cư trú.
Ứng viên đã đến Đài Loan có thị thực lưu trú đáp ứng trình độ để có được Visa cư trú có thể gửi các tài liệu và lệ phí thị thực sau ít nhất 8 ngày làm việc trước khi hết thời hạn lưu trú và nộp hồ sơ cho Văn phòng của Cục về việc thay đổi thị thực cư trú bao gồm: Mẫu đăng ký thị thực, hai ảnh màu chụp trong vòng 6 tháng gần nhất và vui lòng chuẩn bị bản chính và bản sao của các tài liệu bên trên, báo cáo kiểm tra sức khỏe phải được kiểm tra trong vòng 3 tháng gần nhất, Giấy chứng nhận nhập học, Giấy báo nhập học, Bằng chứng về việc tham gia lớp học, Bảng điểm, Bảng kế hoạch học tập, Chứng minh tài chính trong vòng ba tháng, Các giấy tờ đặc biệt khác theo yêu cầu.
這張圖片的 alt 屬性值為空,它的檔案名稱為 image-19.png

The above visa information is for reference only. For further details or updated information regarding visa regulations, please consult to the nearest ROC embassy (you can check at the foreign embassies) or refer to the information provided by the Consular Affairs Bureau of the Ministry of Foreign Affairs.

Please be sure you understand the rules and regulations regarding visa before your departure, or call the free service line for foreigners 0800-024-111.